Marsz na rzecz People’s Vote w Londynie

Screen Shot 2018-09-23 at 17.33.34

W sobotę 20 października weźmiemy udział w londyńskim marszu na rzecz People’s Vote – drugiego referendum. Dołączymy do innych protestujących przeciwko działaniom rządu, głuchego na naukowe argumenty i zmieniającą się opinię brytyjskich podatników.

Z czasem pojawia się coraz więcej dowodów na to, że Brexit to zły pomysł. Nastąpiła ogromna zmiana od “milionów funtów na służbę zdrowia” do rosnących kosztów utrzymania choćby status quo. Razem z mnóstwem innych ludzi, domagamy się drugiego referendum, w którym do wyboru będą realne opcje, a nie obietnice be pokrycia.

Zbieramy się w pobliżu stacji Green Park w południe 20 października (na mapie to miejsce oznaczone znakiem zapytania). Maszerujemy do Parliament Square. Przynosimy flagi i transparenty. Do zobaczenia!

 

On Saturday 20 October we will be marching in London for People’s Vote – a second referendum. We will join others, protesting against the actions of the government, deaf to the scientific arguments and a changing view of the UK tax payers.

As time goes by, more and more evidence that Brexit is a bad idea sees the light of day. There has been a huge shift from “millions of pounds for the NHS” to the increasing cost of maintaining the status quo. Along with so many others, we demand a second referendum, where we choose between facts, not empty promises.

We are gathering near Green Park Station at noon, October 20 (on the map our meeting place has a question mark). We’ll march to Parliament Square. Bring your flags and placards. See you there!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s