Home

Welcome to our page. We are a million Poles who live in the UK

The British government has so far refused to grant us a full and unconditional right to remain, even though we arrived here legally, we pay our taxes and help build and support this country

Many of us have been here for years, even decades, and yet we are called migrants

Unsure of our future, we voice our concerns of the legal and moral grounds of this situation

 

Witajcie na naszej stronie. Jesteśmy milionem Polaków w Wielkiej Brytanii

Brytyjski rząd nadal odmawia gwarancji pełnego i bezwarunkowego prawa pobytu, pomimo faktu, że przyjechaliśmy tu legalnie, płacimy podatki i pomagamy w budowie i wspieraniu tego kraju

Wielu z nas jest tu od lat, a nawet dekad, mimo to wciąż jesteśmy nazywani migrantami

Niepewni naszej przyszłości, mówimy głośno o naszych obawach związanych z prawnymi i moralnymi aspektami zaistniałej sytuacji